25
May
2018
New language version - Polish
30 April 2020

Priručnik o europskom zakonodavstvu o zaštiti podataka. Izdanje iz 2018.

Brz razvoj informacijske tehnologije povećao je potrebu za snažnom zaštitom osobnih podataka. To je pravo
zaštićeno instrumentima i Europske unije (EU) i Vijeća Europe. Zaštita tog važnog prava podrazumijeva nove
i značajne izazove dok tehnološki napredak dovodi do pomicanja granica područja poput nadzora, presretanja
komunikacija i pohrane podataka. Ovaj je priručnik namijenjen pravnicima koji nisu specijalizirani u području
zaštite podataka kako bi se upoznali s ovim novim područjem prava.
Overview

Priručnik sadržava pregled primjenjivih pravnih okvira Europske unije i Vijeća Europe. U njemu se također objašnjava ključna sudska praksa i sažimaju najvažnije presude Suda Europske unije i Europskog suda za ljudska prava. Usto, u priručniku su predstavljeni hipotetski scenariji koji služe kao praktične ilustracije različitih problema koji se javljaju u ovom području, koje se neprekidno razvija.