Civilno društvo i Platforma za temeljna prava

Platforma za temeljna prava FRA-in je kanal za suradnju i razmjenu informacija s organizacijama civilnog društva koje djeluju u području temeljnih prava u EU-u.

Što je Platforma za temeljna prava?

Platforma za temeljna prava FRA-in je kanal za suradnju s civilnim društvom.

FRA surađuje s organizacijama civilnog društva iz cijele Europske unije i država koje imaju status promatrača u FRA-i (Sjeverna Makedonija, Srbija, Albanija).

Suradnja je definirana u članku 10. Uredbe EU-a o osnivanju FRA-e.

U Pravilniku Platforme opisano je kako ta suradnja funkcionira.

Što radi Platforma?

Platforma služi za:

  • razmjenu informacija: FRA i organizacije u okviru Platforme kontinuirano razmjenjuju informacije o svojem radu i drugim relevantnim pitanjima;
  • davanje tematskih doprinosa i strateških savjeta FRA-i: FRA traži tematske doprinose i strateške savjete od organizacija u okviru Platforme;
  • povezivanje organizacija s FRA-om i jednih s drugima: FRA se nastoji povezati s organizacijama u okviru Platforme i potiče njihovo međusobno povezivanje;
  • osiguravanje FRA-inih alata i resursa organizacijama: određeni FRA-ini materijali i resursi posebno su relevantnih za funkcioniranje organizacija civilnog društva.

Tko može surađivati s Platformom?

Suradnja u okviru Platforme omogućena je brojnim različitim organizacijama, među ostalim nevladinim organizacijama, sindikatima, udrugama poslodavaca i drugim profesionalnim organizacijama, crkvama, vjerskim, filozofskim i nekonfesionalnim organizacijama, sveučilištima i drugim stručnjacima iz međunarodnih ili europskih organizacija. Organizacije u okviru Platforme dobrodošle su neovisno o tome rade li na lokalnoj, nacionalnoj, europskoj ili međunarodnoj razini.

Kako registrirati organizaciju u bazu podataka Platforme?

Organizacije civilnog društva registriraju se u bazu podataka Platforme. Registracija na Platformu je besplatna i ne podliježe nikakvim vremenskim ograničenjima te se svaka organizacija može odjaviti u bilo kojem trenutku. Pri registraciji u bazu podataka organizacije potvrđuju da ispunjavaju kriterije iz članka 2. Pravilnika Platforme. Oni uključuju poštovanje i promicanje temeljnih prava te suzdržavanje od svakog oblika postupanja kojim se krše temeljna prava bilo koje osobe ili skupine osoba. Platforma nije organizacija ni tijelo FRA-e te nema članstvo.

Više informacija možete pronaći na stranici Kako se registrirati.

Podatci za kontakt: Tim Platforme na adresi frp [@] fra.europa.eu