27
April
2022
Ez az útmutató azoknak a városoknak segíthet, amelyek fokozni kívánják az emberi jogok tiszteletben tartására irányuló erőfeszítéseiket. Célja, hogy a helyi önkormányzatokat magasabb szintű emberi jogi normák elfogadására ösztönözze. Az emberi jogokkal és az alapvető jogokkal kapcsolatos kölcsönös tanulást kívánjuk
bátorítani és előmozdítani. Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA), valamint az EU emberi jogi városainak és különböző gyakorló szakembereinek csoportja együttműködött ezen útmutató elkészítése során. Az útmutató a városok, a régiók, a szakértők, a nemzetközi szervezetek és a hálózatok azon ígéretes gyakorlataira és tapasztalataira támaszkodik, amelyek az FRA Human rights cities in the EU: A framework for reinforcing rights locally című jelentésében szerepelnek.
19
August
2022
Az Európai Unió Alapjogi Chartája (CFREU) az Európai Unió emberi jogi nyilatkozata. Minden esetben alkalmazandó az uniós intézményekre, az Unióra és az egyes tagállamokra, amikor azok az uniós jogszabályok keretében járnak el. Azt azonban egyáltalán nem könnyű megállapítani, hogy egy konkrét ügy az uniós jog hatálya alá tartozik-e vagy sem. Ezért szükséges az, hogy a jogi szakemberek számára képzést, illetve képzési anyagokat biztosítsunk, hogy megismerhessék a Charta alkalmazási körét, amelyet a Charta 51. cikke határoz meg. Ennek az oktatói kézikönyvnek az a célja, hogy a – későbbiekben bővíthető – esettanulmány-gyűjteményből kiinduló képzések megszervezéséhez és lebonyolításához iránymutatást nyújtson.
28
September
2022
A terrorcselekmények az emberek életére és biztonságára nézve súlyos fenyegetést, az államok számára pedig komoly biztonsági kihívást jelentenek. Ugyanakkor a terrorizmus elleni jogszabályok, politikák és egyéb intézkedések közvetlenül vagy közvetve az alapvető jogok súlyos korlátozásával járhatnak, és hátrányosan érinthetik az egyént, a csoportokat és a társadalom egészét. Ez az összefoglaló az FRA terrorizmus elleni küzdelemről szóló (EU) 2017/541 irányelvről, a terrorizmus elleni küzdelemmel kapcsolatos legfontosabb, uniós szintű büntetőjogi eszközről szóló jelentésében foglalt főbb megállapításokat mutatja be.
8
June
2022
A 2021-es év egyaránt hozott előrelépést és visszaesést az alapvető jogok védelme terén. Az FRA 2022-es Alapjogi jelentése áttekinti a terület főbb fejleményeit, valamint meghatározza az elért eredményeket és a fennmaradó aggályos területeket. Ez a kiadvány bemutatja az FRA véleményét az érintett témakörök főbb fejleményeiről, valamint a véleményeket alátámasztó bizonyítékok összefoglalóját.
19
August
2022
A civil társadalmi szervezetek különböző kihívásokkal néznek szembe az Európai Unióban. Az FRA „A civil tér védelme az EU-ban” című jelentése ismerteti az ügynökség e kihívásokkal kapcsolatos megállapításait. 2021 szeptemberében tették közzé. Ez az összefoglaló a jelentésben ismertetett főbb megállapításokat és FRAvéleményeket mutatja be.
6
December
2021
Az FRA (az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége) 1/21. véleménye bemutatja az egyenlőtlenséggel és hátrányos megkülönböztetéssel kapcsolatos tapasztalatok mértékét és jellegét az Unióban. Ehhez a faji és a foglalkoztatási egyenlőségi irányelvben, valamint az egyenlő bánásmódról szóló irányelvre irányuló javaslatban meghatározott megkülönböztetési okokat és területeket veszi alapul. A véleményt 2021. április 30-án adták ki. Ez az összefoglaló az FRA 1/21. véleményében megfogalmazott főbb ajánlásokat („Főbb megállapítások és vélemények”) mutatja be.
14
April
2022
Még soha nem volt ilyen fontos, hogy kiálljunk az emberi jogokért! De hogyan? Hogyan lehet összehozni az embereket és felerősíteni a hangunkat?