Help us make the FRA website better for you!

Take part in a one-to-one session and help us improve the FRA website. It will take about 30 minutes of your time.

YES, I AM INTERESTED NO, I AM NOT INTERESTED

21
January
2019

Darbs ar romiem. Vietējo kopienu līdzdalība un iespēju vairošana - Kopsavilkums

Šajā kopsavilkuma ziņojumā ir izklāstīti galvenie konstatējumi, kas gūti praktiskajā darbā, un no tiem izrietošie FRA atzinumi.

Galvenajā ziņojumā “Darbs ar romiem. Vietējo kopienu līdzdalība un iespēju vairošana” ir sniegts praktiskajā darbā gūto konstatējumu sīks izklāsts. Turklāt galvenajam ziņojumam ir pievienoti pētījumi no 21 apvidus 11 iesaistītajās ES dalībvalstīs, kā arī video un citi materiāli, kas ir pieejami arī projekta tiešsaistes lapā.