6
December
2021

L-ugwaljanza fl-UE 20 sena wara l-implimentazzjoni inizjali tad-direttivi dwar l-ugwaljanza - Sommarju

L-Opinjoni 1/21 tal-FRA turi l-firxa u n-natura ta’ esperjenzi ta’ inugwaljanza u diskriminazzjoni mgarrba madwar l-UE. Hija tagħmel dan b’referenza għarragunijiet għad-diskriminazzjoni u l-oqsma tal-ħajja koperti mid-direttivi dwar l-ugwaljanza razzjali u fl-impjieg, kif ukoll mid-Direttiva proposta dwar it-Trattament Ugwali. Inħarget fit-30 ta’ April 2021. Dan is-sommarju jipprezenta r-rakkomandazzjonijiet ewlenin (“Sejbiet ewlenin u opinjonijiet”) deskritti fl-Opinjoni 1/21 tal-FRA.
Ħarsa ġenerali

L-Opinjoni 1/2021 tal-FRA tippreżenta evidenza ta’ esperjenzi ta’ diskriminazzjoni għarraġunijiet u fl-oqsma tal-ħajja koperti mid-direttivi dwar l-ugwaljanza razzjali u fl-impjieg. Tippreżenta wkoll evidenza ta’ esperjenzi ta’ diskriminazzjoni li jmorru lil hinn mir-raġunijiet u l-oqsma tal-ħajja koperti minn dawn iż-żewġ direttivi. Din l-informazzjoni hija rilevanti għan-negozjati fit-tul dwar il-proposta tal-2008 għal Direttiva tal-Kunsill dwar l-implimentazzjoni tal-prinċipju ta’ trattament ugwali bejn il-persuni, irrispettivament mir-reliġjon jew ittwemmin, id-diżabilità, l-età jew l-orjentazzjoni sesswali.