16
December
2020

Wat betekenen grondrechten voor mensen in de EU? samenvatting - Enquête Over De Grondrechten

In deze samenvatting worden de belangrijkste
inzichten uit het eerste verslag van het FRA op
basis van zijn enquête over de grondrechten
gepresenteerd. Met deze enquête zijn van
ongeveer 35 000 mensen gegevens verzameld
over hun ervaringen, belevingen en opvattingen
met betrekking tot allerlei kwesties die op
verschillende manieren te maken hebben met
mensenrechten.
Overzicht

In de samenvatting ligt de nadruk op bevindingen in verband met de opvattingen van de respondenten over mensenrechten (of grondrechten), hun meningen over en beleving van de werking van democratische samenlevingen (als pijler waarop mensenrechten kunnen gedijen) en hun ideeën over en ervaringen met overheidsdiensten die de taak hebben wetgeving inzake mensenrechten te handhaven en de rechten van mensen te beschermen.