21
January
2019

Colaborarea cu romii: participarea și responsabilizarea comunităților locale - Rezumat

Prezentul raport de sinteză prezintă principalele concluzii ale activității din teren și opiniile FRA care decurg din acestea.

Raportul principal, Colaborarea cu romii: participarea și responsabilizarea comunităților locale, prezintă rezultatele detaliate ale activității din teren. În plus, studiile efectuate în douăzeci și una de localități din cele unsprezece state membre ale UE participante, precum și videoclipurile și alte materiale care însoțesc raportul principal, sunt disponibile pe pagina web a proiectului.