Help us make the FRA website better for you!

Take part in a one-to-one session and help us improve the FRA website. It will take about 30 minutes of your time.

YES, I AM INTERESTED NO, I AM NOT INTERESTED

O Agentuře FRA

Sme nezávislé referenčné centrum excelentnosti na podporu a ochranu ľudských práv v EÚ.
Pomáhame urobiť z Európy bezpečnejšie miesto na život a prácu. Chránime základné práva všetkých ľudí žijúcich v EÚ.

Mladé ženy a muži rôznej farby pleti

Základné práva má každý človek v EÚ. Je jedno, kým ste, v čo veríte či ako ste sa rozhodli žiť.

    Našou úlohou je podporovať a chrániť tieto práva, konkrétne:

    • právo nediskriminácie na základe veku, zdravotného postihnutia alebo etnického pôvodu,
    • právo na ochranu osobných údajov,
    • právo na prístup k spravodlivosti.

    Spolupracujeme s partnermi na miestnej i medzinárodnej úrovni. Náš tím poskytuje tvorcom politík a subjektom prijímajúcim rozhodnutia prehľady a odborné poradenstvo založené na dôkazoch.