You are here:

Член 47 - Право на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес

Член 47 - Право на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес

Всеки, чийто права и свободи, гарантирани от правото на Съюза, са били нарушени, има право на ефективни правни средства за защита пред съд в съответствие с предвидените в настоящия член условия.
Всеки има право неговото дело да бъде гледано справедливо и публично в разумен срок от независим и безпристрастен съд, предварително създаден със закон. Всеки има възможността да бъде съветван, защитаван и представляван.
На лицата, които не разполагат с достатъчно средства, се предоставя правна помощ, доколкото тази помощ е необходима, за да се осигури реален достъп до правосъдие.

 • CJEU - C 261/09 / Judgment
  Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert GmbH & Co. KG v European Commission
  Decision date:
  16 Nov 2010
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU Case C-339/10 / Order
  Krasimir Asparuhov Estov and Others v Ministerski savet na Republika Bulgaria
  Decision date:
  12 Nov 2010
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Eight Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2010:680
 • France / Constitutional Council / 2010-614 DC
  cooperation agreement for the protection of unaccompanied Romanian minors in France
  Decision date:
  04 Nov 2010
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Constitutional Council
  ECLI (European case law identifier):
  FR:CC:2010:2010.614.DC
 • CJEU - C 243/09 / Judgment
  Günter Fuß v Stadt Halle
  Decision date:
  14 Oct 2010
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Second Chamber)
  Type:
  Decision
 • Cyprus / Supreme Court / 493/2010
  Leonie Marlyse Yombia Ngassam v The Republic of Cyprus
  Decision date:
  20 Aug 2010
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Court
  Type:
  Decision
 • Austria / Supreme Administrative Court / AW 2010/17/0015
  A bank v Federal Republic of Austria (Financial Market Authority)
  Decision date:
  02 Apr 2010
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Administrative Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Economic and monetary affairs
 • CJEU - Joined cases C 317/08, C 318/08, C 319/08 and C 320/08 / Judgment
  Rosalba Alassini v Telecom Italia SpA, Filomena Califano v Wind SpA, Lucia Anna Giorgia Iacono v Telecom Italia SpA, and Multiservice Srl v Telecom Italia SpA
  Decision date:
  18 Mar 2010
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Fourth Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2010:146
 • CJEU - C 441/07 P / Opinion
  Commission of the European Communities v Alrosa Company Ltd
  Decision date:
  17 Sep 2009
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Opinion of Advocate General
  Type:
  Opinion
 • ECJ - C 385/07 P / Judgment
  Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH v Commission of the European Communities
  Decision date:
  16 Jul 2009
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
 • ECtHR / Application no. 63235/00 / Judgment
  Vilho Eskelinen and Others v. Finland
  Decision date:
  19 Apr 2007
  Deciding body type:
  European Court of Human Rights
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:CE:ECHR:2007:0419JUD006323500

61 results found

0 results found

0 results found

5 results found

0 results found