You are here:

Charterpedia

Listina základních práv Evropské unie do evropského práva zakotvuje širokou škálu základních práv, která požívají občané a obyvatelé EU. Pro orgány EU a členské státy se stala právně závaznou dne 1. prosince 2009 nabytím účinnosti Lisabonské smlouvy.

Charterpedia je online nástroj, který nabízí snadno přístupné informace o tomto obsáhlém rámci základních práv, přičemž zahrnuje úplné znění a právní vysvětlení článků listiny, příslušnou evropskou a vnitrostátní judikaturu a rovněž související publikace agentury FRA. Informace jsou uspořádány podle jednotlivých článků listiny.

Původní sbírka těchto dokumentů byla vytvořena Výborem Evropského parlamentu pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. V současné době ji spravuje agentura FRA.

Charterpedia je k dispozici rovněž v podobě aplikace pro mobilní zařízení s operačním systémem iOS a Android.