You are here:

Článek 24 - Práva dítěte

 1. Děti mají právo na ochranu a péči nezbytnou pro jejich blaho. Mohou svobodně vyjadřovat své názory. V záležitostech, které se jich dotýkají, se k těmto názorům musí přihlížet s ohledem na jejich věk a vyspělost.
 2. Při všech činnostech týkajících se dětí, ať už uskutečňovaných veřejnými orgány nebo soukromými institucemi, musí být prvořadým hlediskem nejvlastnější zájem dítěte.
 3. Každé dítě má právo udržovat pravidelné osobní vztahy a přímý styk s oběma rodiči, ledaže by to bylo v rozporu s jeho zájmy.

 • CJEU - C 244/06 / Judgment
  Dynamic Medien Vertriebs GmbH v Avides Media AG
  Decision date:
  14 Feb 2008
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Third Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 540/03 / Judgment
  European Parliament v Council of the European Union
  Decision date:
  27 Jun 2006
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice
  Type:
  Decision

57 results found

0 results found

6 results found

0 results found

6 results found

0 results found