You are here:

Charterpedia

Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder indfører i EU-lovgivningen en lang række grundlæggende rettigheder for EU's borgere og bosiddende i EU. Det blev retligt bindende for EU-institutionerne og medlemsstaterne, da Lissabontraktaten trådte i kraft den 1. december 2009.

Charterpedia er et onlineredskab, som giver let adgang til information om denne omfattende ramme for grundlæggende rettigheder. Det indeholder chartrets artikler i deres fulde ordlyd og de juridiske forklaringer hertil samt tilknyttet EU-retspraksis og national retspraksis og tilknyttede FRA-udgivelser, artikel for artikel.

Den oprindelige samling blev oprettet af Europa-Parlamentets Udvalg om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (LIBE), og den vedligeholdes nu af FRA.

Charterpedia findes også som app til IOS og Android.