You are here:

Artikel 52 - Rækkevidde og fortolkning af rettigheder og principper

Artikel 52 - Rækkevidde og fortolkning af rettigheder og principper

 1. Enhver begrænsning i udøvelsen af de rettigheder og friheder, der anerkendes ved dette charter, skal være fastlagt i lovgivningen og skal respektere disse rettigheders og friheders væsentligste indhold. Under iagttagelse af proportionalitetsprincippet kan der kun indføres begrænsninger, såfremt disse er nødvendige og faktisk svarer til mål af almen interesse, der er anerkendt af Unionen, eller et behov for beskyttelse af andres rettigheder og friheder.
 2. De rettigheder, der anerkendes i dette charter, og for hvilke der er fastlagt bestemmelser i traktaterne, udøves på de betingelser og med de begrænsninger, der er fastlagt deri.
 3. I det omfang dette charter indeholder rettigheder svarende til dem, der er sikret ved den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, har de samme betydning og omfang som i konventionen. Denne bestemmelse er ikke til hinder for, at EU-retten kan yde en mere omfattende beskyttelse.
 4. I det omfang dette charter anerkender grundlæggende rettigheder, således som de følger af medlemsstaternes fælles forfatningsmæssige traditioner, skal disse rettigheder fortolkes i harmoni med disse traditioner.
 5. De bestemmelser i dette charter, der indeholder principper, kan gennemføres ved lovgivningsmæssige retsakter og gennemførelsesretsakter vedtaget af Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og ved retsakter vedtaget af medlemsstaterne, når de gennemfører EU-retten, under udøvelse af deres respektive kompetencer. De kan kun påberåbes over for en domstol i forbindelse med fortolkning af sådanne retsakter og kontrol af disses lovmedholdelighed.
 6. Der tages fuldt hensyn til national lovgivning og praksis som angivet i dette charter.
 7. Unionens og medlemsstaternes domstole tager behørigt hensyn til de forklaringer, der er udarbejdet som en vejledning ved fortolkningen af dette charter.

 • Belgium / Constitutional Court / 84/2015
  Belgian French and German-speaking bar associations and two Belgian League of Human Rights associations (‘Liga voor Mensenrechten/Ligue des Droits de l’Homme’) v Belgian State
  Decision date:
  11 Jun 2015
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Constitutional Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Information society
 • Czech Republic / Constitutional Court / Pl. ÚS 14/14
  Mgr. Alexandra Uhlová, Pavlína Placáková, Strana Zelených (Green Party)
  Decision date:
  19 May 2015
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Constitutional Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Free movement and equality
 • CJEU Case C-528/13 /Judgment
  Geoffrey Léger v Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes and Etablissement français du sang
  Decision date:
  29 Apr 2015
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Fourth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Public Health
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2015:288
 • Slovakia / Constitutional Court / PL. ÚS 10/2014-78
  Members of the National Council of the Slovak Republic
  Decision date:
  29 Apr 2015
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Information society
 • CJEU - T 190/12 / Judgment
  Tomana and Others v Council and Commission
  Decision date:
  22 Apr 2015
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court of Justice of the European Union / General Court (Eighth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Foreign and security policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:T:2015:222
 • Ireland / High Court / [2015] IEHC 246
  N.H.V. and F.T. v The Minister for Justice and Equality and the Irish Human Rights Commission
  Decision date:
  17 Apr 2015
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  High Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Asylum and migration
 • CJEU - C-398/13 P / Opinion
  Inuit Tapiriit Kanatami and Others v European Commission and Others
  Decision date:
  19 Mar 2015
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Environment
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2015:190
 • Bulgaria / Constitutional Court / 8/2014
  Ombudsman of the Republic of Bulgaria (Омбудсман на Република България)
  Decision date:
  12 Mar 2015
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Constitutional Court of the Republic of Bulgaria
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Information society
 • United Kingdom / Court of Appeal, civil division / A2/2013/3062
  Benkharbouche/Janah v Sudan Embassy/Libya
  Decision date:
  05 Feb 2015
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
 • Slovenia / Constitutional Court / U-I-309/13, Up-981/13
  A. B. C., Č.
  Decision date:
  12 Jan 2015
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security

29 results found

0 results found

0 results found

0 results found