You are here:

Aby Karta praw podstawowych Unii Europejskiej była rzeczywistością dla wszystkich: 10 lat, odkąd Karta jest prawnie wiążąca

Let the Charter of Fundamental Rights be reality for everyone: 10 years since the Charter became legally binding

Author(s):
Lenaerts, Koen
Published in:
Europejski Przegląd Sądowy
Page numbers:
4
Publication year:
2020