You are here:

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos taikymas supra- ir nacionaliniu lygmenimis

Application of the EU Charter on supra- and national levels

Author(s):
Žaltauskaitė-Žalimienė, S., Mulevičienė, S., Davulis, T., Danėlienė, I., Jarašiūnas, E., Milašiūtė, V., Saudargaitė, I., Leonaitė, E., Jablosnkaitė-Martinaitienė, I., Aleksejev, M.
Published in:
Vilniaus universiteto leidykla
Publication year:
2019