You are here:

Naar een nieuw fundament - hoe het Handvest het auteursrecht hervormt

Towards a new basis – the way in which the Charter reforms copyright law

Author(s):
Kulk, S., and Teunissen, P.
Published in:
Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht
Page numbers:
pp.121-132
Publication year:
2019