You are here:

Temeljne pravice v času koronakrize z vidika prava EU

Fundamental rights at the time of corona crisis from the perspective of EU law

Author(s):
Trstenjak, Verica
Published in:
Pravna praksa, Časopis za pravna vprašanja 39
Page numbers:
1-8
Publication year:
2020