You are here:

Tien jaar bindend EU-Handvest van de Grondrechten in Nederland: nog een wereld te winnen?

Ten years of binding EU Charter of Fundamental Rights in the Netherlands: another world to win?

Author(s):
Krommendijk, Jasper and De Waele, Henri
Published in:
Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht 3
Page numbers:
127-131
Publication year:
2020