Belgium - Sanitary conditions

Country

BelgiumBelgium

Detention issue

Sanitary conditions

FRA research findings

View details

Legal instruments & key provisions

Legal instrument Key provision
Royal Decree Confinement (Koninklijk besluit van 14 september 2007 betreffende de minimumnormen, de inplanting en de aanwending van de door de politiediensten gebruikte opsluitingsplaatsen) All cells designated as a police cell include a toilet.

NATIONAL PREVENTIVE MECHANISM RECOMMENDATIONS

Year Recommendation Report
2018 No NPM established Report details