Bekendtgørelse af udlændingeloven

Body: 

§ 31. En udlænding må ikke udsendes til et land, hvor den pågældende risikerer dødsstraf eller at blive underkastet tortur eller umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, eller hvor udlændingen ikke er beskyttet mod videresendelse til et sådant land. (...)

Type of law: 
National constitutional law
Charter article: 
Country: 
Denmark