You are here:

Constituția României

Country:
Romania

Articolul 19 (1) Cetateanul român nu poate fi extradat sau expulzat din România. (2) Prin derogare de la prevederile alineatului (1), cetatenii români pot fi extradati în baza conventiilor internationale la care România este parte, în conditiile legii si pe baza de reciprocitate. (3) Cetatenii straini si apatrizii pot fi extradati numai în baza unei conventii internationale sau în conditii de reciprocitate. (4) Expulzarea sau extradarea se hotaraste de justitie.