You are here:

Constituția României

Country:
Romania

Articolul 22(...) (2) Nimeni nu poate fi supus torturii si nici unui fel de pedeapsa sau de tratament inuman ori degradant.