You are here:

Constituția României

Country:
Romania

Articolul 23(11) Pâna la ramânerea definitiva a hotarârii judecatoresti de condamnare, persoana este considerata nevinovata.Articolul 24(1) Dreptul la aparare este garantat.(2) În tot cursul procesului, partile au dreptul sa fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu.