You are here:

Constituția României

Country:
Romania

Articolul 26(1) Autoritatile publice respecta si ocrotesc viata intima, familiala si privata. (...) Articolul 27 (1) Domiciliul si resedinta sunt inviolabile. Nimeni nu poate patrunde sau ramâne în domiciliul ori în resedinta unei persoane fara învoirea acesteia. (2) De la prevederile alineatului (1) se poate deroga prin lege pentru urmatoarele situatii: a) executarea unui mandat de arestare sau a unei hotarâri judecatoresti; b) înlaturarea unei primejdii privind viata, integritatea fizica sau bunurile unei persoane; c) apararea securitatii nationale sau a ordinii publice; d) prevenirea raspândirii unei epidemii. (3) Perchezitia se dispune de judecator si se efectueaza în conditiile si în formele prevazute de lege. (4) Perchezitiile în timpul noptii sunt interzise, în afara de cazul infractiunilor flagrante.Articolul 28 Secretul scrisorilor, al telegramelor, al altor trimiteri postale, al convorbirilor telefonice si al celorlalte mijloace legale de comunicare este inviolabil.Articolul 30...(6) Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viata particulara a persoanei si nici dreptul la propria imagine.