You are here:

Danmarks Riges Grundlov

Country:
Denmark

 § 54. Andragender kan kun overgives til folketinget ved et af dettes medlemmer.