You are here:

De Belgische Grondwet

Country:
Belgium

Art. 22bis(tweede wijziging)

Elk kind heeft recht op eerbiediging van zijn morele, lichamelijke, geestelijke en seksuele integriteit. (....)