De Belgische Grondwet

Body: 

Art. 22bis(tweede wijziging)

Elk kind heeft recht op eerbiediging van zijn morele, lichamelijke, geestelijke en seksuele integriteit. (....)

Type of law: 
National constitutional law
Charter article: 
Country: 
Belgium