De Belgische Grondwet

Body: 

Artikel 10Er is in de Staat geen onderscheid van standen.De Belgen zijn gelijk voor de wet; zij alleen zijn tot de burgerlijke en militaire bedieningen benoembaar, behoudens de uitzonderingen die voor bijzondere gevallen door een wet kunnen worden gesteld.De gelijkheid van vrouwen en mannen is gewaarborgd.

Type of law: 
National constitutional law
Charter article: 
Country: 
Belgium