You are here:

De Belgische Grondwet

Country:
Belgium

Artikel 10Er is in de Staat geen onderscheid van standen.De Belgen zijn gelijk voor de wet; zij alleen zijn tot de burgerlijke en militaire bedieningen benoembaar, behoudens de uitzonderingen die voor bijzondere gevallen door een wet kunnen worden gesteld.De gelijkheid van vrouwen en mannen is gewaarborgd.