Eesti Vabariigi Põhiseadus

Body: 

§ 18. (…) Kedagi ei tohi tema vaba tahte vastaselt allutada meditsiini- ega teaduskatsetele.

Type of law: 
National constitutional law
Charter article: 
Country: 
Estonia