You are here:

Eesti Vabariigi Põhiseadus

Country:
Estonia

§ 18. (…) Kedagi ei tohi tema vaba tahte vastaselt allutada meditsiini- ega teaduskatsetele.