You are here:

Eesti Vabariigi Põhiseadus

Country:
Estonia

§ 38. Teadus ja kunst ning nende õpetused on vabad. Ülikoolid ja teadusasutused on seaduses ettenähtud piires autonoomsed.