Eesti Vabariigi Põhiseadus

Body: 

§ 12. Kõik on seaduse ees võrdsed. Kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti varalise ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu. (...)

Type of law: 
National constitutional law
Charter article: 
Country: 
Estonia