You are here:

Eesti Vabariigi Põhiseadus

Country:
Estonia

§ 18. Kedagi ei tohi piinata, julmalt või väärikust alandavalt kohelda ega karistada.(…)