Eesti Vabariigi Põhiseadus

Body: 

§ 46.Igaühel on õigus pöörduda märgukirjade ja avaldustega riigiasutuste, kohalike omavalitsuste ja nende ametiisikute poole. Vastamise korra sätestab seadus.

Type of law: 
National constitutional law
Charter article: 
Country: 
Estonia