You are here:

Eesti Vabariigi Põhiseadus

Country:
Estonia

§ 28. (…) Lasterikkad pered ja puuetega inimesed on riigi ja kohalike omavalitsuste erilise hoole all.