Eesti Vabariigi Põhiseadus

Body: 

§ 29. (...) Kedagi ei tohi sundida tema vaba tahte vastaselt tööle ega teenistusse, välja arvatud kaitseväeteenistus või selle asendusteenistus, tööd nakkushaiguse leviku tõkestamisel, loodusõnnetuse ja katastroofi korral ning töö, mida seaduse alusel ja korras peab tegema süüdimõistetu. (...)

Type of law: 
National constitutional law
Charter article: 
Country: 
Estonia