You are here:

Eesti Vabariigi Põhiseadus

Country:
Estonia

§ 29. (...) Riik korraldab kutseõpet ja abistab tööotsijaid töö leidmisel. (...)