Henkilötietolaki 22.4.1999/523

Body: 

1 § Tämän lain tarkoituksena on toteuttaa yksityiselämän suojaa ja muita yksityisyyden suojaa turvaavia perusoikeuksia henkilötietoja käsiteltäessä sekä edistää hyvän tietojenkäsittelytavan kehittämistä ja noudattamista.

Type of law: 
National constitutional law
Charter article: 
Country: 
Finland