КОНСТИТУЦИЯ на Република България

Body: 

Чл. 28 Всеки има право на живот. Посегателството върху човешкия живот се наказва като най-тежко престъпление.

Type of law: 
National constitutional law
Charter article: 
Country: 
Bulgaria