You are here:

КОНСТИТУЦИЯ на Република България

Country:
Bulgaria

Чл. 28 Всеки има право на живот. Посегателството върху човешкия живот се наказва като най-тежко престъпление.