КОНСТИТУЦИЯ на Република България

Body: 

Чл. 29. [...] (2) Никой не може да бъде подлаган на медицински, научни или други опити без неговото доброволно писмено съгласие.Чл. 52. [...] (4) Никой не може да бъде подлаган принудително на лечение и на санитарни мерки освен в предвидените от закона случаи.

Type of law: 
National constitutional law
Charter article: 
Country: 
Bulgaria