КОНСТИТУЦИЯ на Република България

Body: 

Чл. 23. Държавата създава условия за свободно развитие на науката, образованието и изкуствата и ги подпомага. Тя се грижи за опазване на националното историческо и културно наследство. Чл. 53. [...] (4) Висшите училища се ползват с академична автономия.Чл. 54. [...] (2) Свободата на художественото, научното и техническото творчество се признава и гарантира от закона.

Type of law: 
National constitutional law
Charter article: 
Country: 
Bulgaria