You are here:

КОНСТИТУЦИЯ на Република България

Country:
Bulgaria

Чл. 16. Трудът се гарантира и защитава от закона. Чл. 48. (1) Гражданите имат право на труд. Държавата се грижи за създаване на условия за осъществяване на това право. [...] (3) Всеки гражданин свободно избира своята професия и място на работа.