You are here:

КОНСТИТУЦИЯ на Република България

Country:
Bulgaria

Чл.29.(1) Никой не може да бъде подлаган на мъчение, на жестоко, безчовечно или унижаващо отношение, както и на насилствена асимилация. [...]