You are here:

КОНСТИТУЦИЯ на Република България

Country:
Bulgaria

Чл. 48. [...] (4) Никой не може да бъде заставян да извършва принудителен труд.[...]