You are here:

КОНСТИТУЦИЯ на Република България

Country:
Bulgaria

Чл. 50 Работниците и служителите имат право на стачка за защита на своите колективни икономически и социални интереси. Това право се осъществява при условия и по ред, определени със закон.