You are here:

КОНСТИТУЦИЯ на Република България

Country:
Bulgaria

Чл. 7. Държавата отговаря за вреди, причинени от незаконни актове или действия на нейни органи и длъжностни лица.