You are here:

КОНСТИТУЦИЯ на Република България

Country:
Bulgaria

Чл. 45. Гражданите имат право на жалби, предложения и петиции до държавните органи.