You are here:

КОНСТИТУЦИЯ на Република България

Country:
Bulgaria

Чл. 57. (2) Не се допуска злоупотреба с права, както и тяхното упражняване, ако то накърнява права или законни интереси на други.