Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Body: 

Art. 38 Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia.

Type of law: 
National constitutional law
Charter article: 
Country: 
Poland