You are here:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Country:
Poland

Art. 38 Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia.