Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Body: 

Art. 39 Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody.Art. 41.1 Każdemu zapewnia się nietykalność osobistą i wolność osobistą. Pozbawienie lub ograniczenie wolności może nastąpić tylko na zasadach i w trybie określonych w ustawie. (...)

Type of law: 
National constitutional law
Charter article: 
Country: 
Poland