Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Body: 

Art. 70. (...) 5. Zapewnia się autonomię szkół wyższych na zasadach określonych w ustawie. Art. 73. Każdemu zapewnia się wolność twórczości artystycznej, badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników, wolność nauczania, a także wolność korzystania z dóbr kultury.

Type of law: 
National constitutional law
Charter article: 
Country: 
Poland