You are here:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Country:
Poland

Art. 70. (...) 5. Zapewnia się autonomię szkół wyższych na zasadach określonych w ustawie. Art. 73. Każdemu zapewnia się wolność twórczości artystycznej, badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników, wolność nauczania, a także wolność korzystania z dóbr kultury.