You are here:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Country:
Poland

Art. 65. 1. Każdemu zapewnia się wolność wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy. Wyjątki określa ustawa. (...)